top of page

VÅR IDE

Bamble 2025

 

Vår ide er å skape en profesjonell organisasjon som sammen med næringslivet

skal utvikle turist og handelsnæringen i Bamble Kommune.
Med hovedvekt på tettstedene:
• Langesund, Stathelle og Rugtvedt
• Langrønningen, Herre og Valle
Samt å gjøre Bamble til en god bokommune.

Initiativ og tanken bak skyldes en sterk interesse for handel og reiselivsnæringene samt sterkt
engasjement for det lokalsamfunnet hvor man er født og oppvokst.
Hensynet til trivsel i lokalsamfunnet og de som bor her skal være styrende for virksomhetens arbeid.
Handel og reiseliv gir spennende samfunn med mye vitalitet og trivsel både for

tilreisende og fastboende og er en forutsetning for et levekraftig samfunn.
Bamble Kommune er en slik spennende og god bokommune med mange muligheter og kvaliteter.
Vi er en gruppe som sammen har dannet et interimstyre med tanke på handel, reiseliv og
utvikling, samt bruk av næringseiendommer knyttet til dette.
Interimstyrets sammensetning skal således avspeile lokalsamfunnet.
Samlet har vi en lang og allsidig bakgrunn i alt fra forretningsdrift,

fagforeningsliv, industri, det offentlige samt foreningsliv i Bamble kommune.
Vi håper med dette å være en fremtidig bidragsyter til utviklingen av Bamble kommune i et
godt og allsidig samarbeid med innbyggerne, næringen, Bamble kommune og øvrige samarbeidspartnere.


For
Bamble 2025
John Edvard Bråthen

bottom of page