top of page

Vår visjon

Bamble 2025s visjon for utvikling i Bamble kommune:
  • Bamble Kommune skal være en levende, aktiv kommune og et spennende og trivelig sted både for beboere og tilreisende.

  • Det skal være fokus på et variert og utviklende arbeidsliv som gjør det attraktivt og bli i eller flytte til kommunen.

  • Vi ønsker å satse på et bærekraftig reiseliv hvor kommunens naturgitte og kulturelle kvaliteter danner basisen. 

  • Det skal legges vekt på de gamle handelsstedene slik at disse kan bli spennende opplevelser i handelsmiljøet.

  • Vi vil arbeide aktivt for videreutvikling av kystdestinasjonene våre og for å fremme Bamblekysten som ledende, lett tilgjengelig og mangfoldig.

  • Et langsiktig mål vil være å gjøre Bamble til en populær destinasjon for villmarksliv og innlandsturisme.

P8041003.JPG
bottom of page