top of page

PROSJEKTER

Bamble Handelsstandsforening, Reiselivsforening og Huseierforening skal i sammen legge opp en fremtidig handelsstruktur for kommunen.
Foreningene skal samarbeide tett med Bamble kommune for å samordne private og offentlige planer og ønsker.

En ny handelsorganisasjon kalt:
Bamble Handelsforening
Storgata Langesund20180630Langesund000.j

Etablering av Bamble Handelsstandsforening
I møte med representanter for handelsmiljøet i Bamble ble det i møte 09.05.2019
besluttet å danne Bamble Handelsstandsforening.
Bamble Handelsstandsforening skal være en avdeling under Bamble 2025 og skal
fremme handelsinteressene i Bamble Kommune.
Etablering av Bamble Handelsstandsforening ble i møte i Bamble 2025 behandlet og godkjent som en underavdeling.
Som Interimstyre i Bamble Reiselivsforening er valgt:
Formann John Bråthen, Bamble 2025
Gunn Hegge, Hegges Blomster
Lene Hegge, Skoesken, Langesund
ØysteinKristiansen, Spar Skjærgården
Knut Werner Olsen, Kivi, Grasmyr
Terje Berg, Kjell Berg As, Stathelle
Som fungerende formann frem til første årsmøte er valgt John Edvard Bråthen.

En ny reiselivsforening kalt:
Bamble Reiselivsforening
Valle_-_Sjøbua20180805Bamble013.jpg

Etablering av Bamble Reiselivsforening

I møte med representanter for reiselivsmiljøet i Bamble ble det i møte 09.05.2019 besluttet å danne Bamble Reiselivsforening.

Bamble Reiselivsforening skal være en avdeling under Bamble 2025 og skal fremme reiselivsinteressene i Bamble Kommune.

Etablering av Bamble Reiselivsforening ble i møte i Bamble 2025 22.05.2019 behandlet og godkjent som en underavdeling av Bamble 2025

Som Interimstyre i Bamble Reiselivsforening er valgt:

Formann John Bråthen, Bamble 2025

Paul Vegard Dørdal, Quality Hotell Skjærgården

Herrik Andersen (Espen), Visit Valle

Megan Fuglseth, Fjord Line

Lars Kristian Rugtved, Lasses Motell

Rolf Kenneth Løenneberg, Rognstranda Camping

Andreas Kristiansen, Victoria Gjestgiveri/Wrightegaarden

Lars Riise, Langesund Bad

Som fungerende formann frem til første årsmøte er valgt John Edvard Bråthen

Foreløpig telefon: 913 77533Mail: john.edvardt.brathen@sf-nett.no

hus Maleri
En ny huseierforening kalt:
Bamble Huseierforening

Bamble Huseierforening skal strukturere og organisere drift og utleie av
næringseiendommer til handel og reiselivs bedrifter som ønsker å drive næring i
Bamble kommune.

bottom of page