Search

Skagerrak Brygge? Langesunds nye handlebrygge.

Båtturister, hyttefolk og andre sjøfarende får ny, lett tilgjengelig brygge midt i byen.

Bamble 2025 har hatt T brygga/Honnørbrygga som en fanesak for å bedre tilgjengeligheten for båtturister i Langesund siden 2018. Brygga er nå i ferd med å ferdigstilles.

Bamble Kommune med støtte fra Skagerrak Sparebank har satt i gang en omfattende restaurering og forskjønning av både brygge og adkomst.

I likhet med en rekke andre forskjønningsprosjekter som kommunen har igangsatt blir dette virkelig fint.

Som en honnør til Skagerrak Sparebank syntes vi Skagerrak brygge ville være et passende navn der den stikker seg nesevist frem i utseilingen mot Skagerrak.


Si din mening om navneforslaget

Vi gleder oss til det endelige resultatet.


Recent Posts

See All