top of page
Search

Gratis parkering i Bamble og God Jul

Updated: Dec 15, 2021

Vi minner om at parkering i Bamble er avgiftsfritt og enkelt. Kjør til døra.

Om du så vil stå like lenge som denne...

Parkeringssituasjonen i Bamble har kommet i fokus etter at Alti Brotorvet innførte parkeringsavgift etter tre timer.


Bamble 2025 og Bamble Handelsstand mener man ikke bør innføre parkeringsavgift i Bamble. Gratis parkering er en ubetinget fordel for kundene.


Medlemsmøte i Bamble Handelsstandsforening har bedt om at parkeringssituasjonen i kommunen opprettholdes som den har vært. Styret i Bamble 2025 støtter dette synspunktet.


Vedrørende parkeringavgift i og ved parkeringshuset på Alti Brotorvet ser styret i Bamble 2025 dette som et forsøk på fortsatt kunne tilby gratis parkering, men samtidig få kontroll på misbruk av parkering til andre forhold enn handel.


Hvorvidt 3 timer er å regne som nok til å gjennomføre handel m.m. i et kjøpesenter av denne størrelsen må være Alti Brotorvet’s vurdering. Føler du at 3 timer er for lite for deg så ta dette opp med butikken(e) du handler i.


Bamble 2025 oppfordrer kunder i Bamble til aktivt å bruke kommunens butikker og minner om fordelen ved fritt å kunne parkere.
God jul og god handel!

Recent Posts

See All
bottom of page