top of page

Om Bamble 2025

Bamble 2025 ble opprettet i 2016 med målet å skape et engasjement og samhold mellom handel, reiseliv og næringseiendom i kommunen, som skal blomstre og stedfeste seg innen 2025.

 

Vi påtar oss oppgaver som vil bidra til nettopp dette, oppgaver som vedlikehold, utvikling, prosjekter og arrangementer som vil gjøre det lettere for de lokale bedriftene å bruke tiden sin på det de kan best, nemlig deres egen virksomhet.

Stifterne av Bamble 2025 består av noen av Bambles mange ildsjeler. Samlet har vi lang og allsidig erfaring fra forretningsdrift, fagforeningsliv, industri, offentlige instanser og foreningsliv i Bamble kommune. Med dette vil vi bidra til en utvikling av lokalsamfunnet i et godt samarbeid med innbyggerne, næringen, Bamble kommune og øvrige samarbeidspartnere.

Styret i Bamble 2025:
 

Formann John Edvard Bråthen, John Bråthen Invest AS

Styremedlem Nils Egel Nilsen

Styremedlem Christina Norderud Nilsen, Ringo Langesund

Styremedlem Dag Carlsen, Hegges Blomster

Styremedlem Anne Kathrine Vaagen Rogn, Rogn AS

bottom of page