OM OSS


Interimsstyret:
Interimsstyret i Bamble 2025 består av:

 

John Bråthen

Daglig leder

Nils-Egel Nilsen

Styremedlem

Hans Ødegård

Styrmedlem

Bjørn Røbech Heggem

Styremedlem

Einar Krsitiansen

Styremedlem