top of page

Bamble Gårdeierforening

Bamble Gårdeierforening er en del av Bamble 2025 og ble startet 13.11.2019

Blandt stifterne var Bamble 2025 ved John Bråthen og Nils Egel Nilsen, Bamble Kommune v/Helene Vårli, Dag Carlsen, Jørgen Mustad, Pål Berger Hansen, Aase Kristine Salen Hagen, Tom R. Bråthen.

Foreningens målsetting er sammen med næringsdrivende å legge en strategi for utviklingen av handel i kommune.

Få en logistikk på:

  • Eierforhold

  • Beliggenhet

  • Fasiliter

  • Form og størrelse

På denne måten håper man på å kunne tilby gründere og interessenter en bedre service, gårdeiere en bedre avkastning, publikum et bedre og bredere tilbud, samtidig som å bidra til økt omsetning og nye arbeidsplasser i kommunen.

Langesund Bad 2.jpg

Styret i Bamble Reiselivsforening:

 

Formann Dag Carlsen, Ringo Langesund

Styremedlem Jørgen Mustad Mustadbygg AS

Styremedlem Pål Berger Hansen

Varamedlem John Edvard Bråthen, John Bråthen Invest AS

bottom of page