Bamble Gårdeierforening

Bamble Gårdeierforening er en del av Bamble 2025 og ble startet 13.11.2019

Blandt stifterne var Bamble 2025 ved John Bråthen og Nils Egel Nilsen, Bamble Kommune v/Helene Vårli, Dag Carlsen, Jørgen Mustad, Pål Berger Hansen, Aase Kristine Salen Hagen, Tom R. Bråthen.

Foreningens målsetting er sammen med næringsdrivende å legge en strategi for utviklingen av handel i kommune.

Få en logistikk på:

  • Eierforhold

  • Beliggenhet

  • Fasiliter

  • Form og størrelse

På denne måten håper man på å kunne tilby gründere og interessenter en bedre service, gårdeiere en bedre avkastning, publikum et bedre og bredere tilbud, samtidig som å bidra til økt omsetning og nye arbeidsplasser i kommunen.

Langesund Bad 2.jpg

Styret i Bamble Reiselivsforening:

 

Formann Dag Carlsen, Ringo Langesund

Styremedlem Jørgen Mustad Mustadbygg AS

Styremedlem Pål Berger Hansen

Varamedlem John Edvard Bråthen, John Bråthen Invest AS